kurzy

Naše výtvarné kurzy mohou navštěvovat již děti předškolního věku (od 4 let). Výuka probíhá převážně v odpoledních hodinách.

 

Přehled kurzů:

>> výtvarný kurz pro předškoláky ( od 4 let + 1. třída)

- výuka kresby, malby, modelování, dekorativních činností, keramiky, textilu

- rozvoj tvořivosti a jemné motoriky, dítě se seznamuje se základními výtvarnými technikami

- učí se soužití v kolektivu vrstevníků, příprava na vstup na ZŠ

- důraz kladen na hru a tvořivé objevování

 

>> výtvarný kurz pro školáky 

- kurzy pro mladší a starší školáky s výukou kresby, malby, modelování, dekorativních činností

- keramika, textil, grafika, tvořivé objevování, možnosti tradičních i netradičních materiálů

- rozvoj konstrukčních a řemeslných dovedností

 
>> výtvarný kurz pro mládež  

- možnost rozvíjet své dovednosti a rozšiřovat své poznání v tvůrčích oblastech umění

- příprava na talentové zkoušky

 

>> keramika a prostorová tvorba pro školáky (3. třída……………)

- výuka modelování, výtvarného konstruování, dekorativních činností

- specializovaná výuka zaměřená na práci s keramickou hlínou a glazurami
>> keramika a prost. tvorba pro mládež a dospělé

-  seznámení se se základními technikami keramiky (modelování, válečková technika, plátování)

-  práce na hrnčířském kruhu

- úpravy povrchu a dekorování keramických výrobků

- určeno pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé

 

>> kurz digitální fotografie

kurz pro každého, kdo rád fotografuje a cítí potřebu se v tomto oboru zlepšovat

- pro  začátečníky  i  mírně pokročilé příznivce digitální fotografie

- naučíte se a hlavně si vyzkoušíte základy všeho, co je potřeba vědět o fotoaparátu a o focení,

rozvíjet své dovednosti a rozšiřovat své poznání v tvůrčích oblastech digitální fotografie

 

>> kurz textilní tvorby (4. třída…………)

- výuka zaměřená na různé formy zpracování textilu, tvorba loutky a oděvu,…

- malba na textil, tkaní, drhání, modrotisk, batika, výrobky z přírodnin (lýko, kukuřičné šustí,…)