o nás

Studio Experiment z.s. je  zaměřené na vytváření programů a projektů pro volný čas dětí, mládeže a dospělých olomouckého regionu.

Nabízíme  pravidelnou   i   nepravidelnou  celoroční činnost v oblasti estetické, výtvarné  a   dramatické výchovy.

Naším cílem je nabídnout možnost zajímavě a efektivně využít volný  čas, ale  také získat další vědomosti a znalosti z různých oblastí výtvarné výchovy.

Zájmové kroužky organizujeme  již 24 let.

Zabezpečujeme smysluplné, kvalitní, naučné a zábavné prožití volného času dětí od 4 do 18ti let, dospělých.

Do kurzů je možno nastoupit kdykoliv během školního roku.

Mimo pravidelnou kurzovní činnost  pořádáme akce  jednorázové jako karneval, Mikulášská besídka, divadelní představení dramatického souboru, vánoční, podzimní, velikonoční a tématické dílny pro rodiče a děti.

Každoročně organizujeme letní výtvarně – dramatický tábor.

Na činnost Studia Experiment přispívá Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.