Textilní tvorba

dilna4.jpg
  • Výuka zaměřená na různé formy zpracování textilu, tvorbu loutky a oděvu, malbu na textil, tisk na textil, tkaní, drhání, modrotisk, batiku, plstění, výrobu z přírodnin.
  • Výuka probíhá 1x týdně dle rozvrhu 120 minut.